Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - 12/09/2018
 

ARTIKEL 1 - Hoedanigheid

De ‘webwinkel lokale dienstencentra’ is het online-verkooppunt van OCMW-Gent waar senioren uit Gent zich via elektronische weg kunnen inschrijven voor Activiteiten verspreid over de 11 lokale dienstencentra.

De webwinkel is te bereiken via de Website van Stad Gent, op de homepage van de lokale dienstencentra : https://activiteitenldc.gent.be.

De lokale dienstencentra handelen als organisator voor de eigen Activiteiten.
 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de Verkoper

De Verkoper van de Activiteiten is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer : 0212.214.125 met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Onderbergen 86 (hierna ‘OCMW-Gent’).

Ouderenzorg Stad Gent is te bereiken via onderstaande gegevens :
Onderbergen 82, 9000 Gent - Telefoonnummer : 09 2663514
Mail : ouderenzorg@stad.gent
Website : https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/lokale-dienstencentra


ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden (verder afgekort ‘AVV’) gelden voor de online transacties (overeenkomst op afstand) tussen OCMW-Gent en de Klant in het kader van de inschrijving voor Activiteiten die worden aangeboden door de ‘webwinkel lokale dienstencentra’.

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de Klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (online, telefoon, mail etc…).

Onderneming : is OCMW GENT (zie artikel 2) die bedrijfsmatig op de Webwinkel vermelde Activiteiten aanbiedt aan de Klant.

Klant : Iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar die een inschrijving plaatst voor (een) Activiteit(en) in de hoedanigheid van consument, dit wil zeggen, voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit.

Partijen : OCMW-Gent en de Klant samen.

Activiteit : elke activiteit die online wordt aangeboden door (de lokale dienstencentra van) OCMWGent.

WER : Wetboek van Economisch Recht (28 februari 2013)

Homepage van de webwinkel lokale dienstencentra : https://activiteitenldc.gent.be/.

Lokale dienstencentra : de 11 Lokale dienstencentra van OCMW-Gent, zijnde :

1. De Boei – Vaartstraat 2, 9000 Gent – T. 09 266 34 88
Centrumleider : Sven Claeys
Mail : ldc.deboei@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/ldcdeboei/

2. De Horizon - Ferdinand Lousbergskaai 12, 9000 Gent T 09 266 88 55
Centrumleider : Stefaan Coppieters
Mail : - ldc.dehorizon@stad.gent
Facebook : -

3. De Knoop - Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg – T. 09 266 45 80
Centrumleider : Ann Van Hyfte
Mail : ldc.deknoop@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/lokaaldienstencentrumdeknoop/

4. De Regenboog - Lucas De Heerestraat 83, 9000 Gent - T. 09 266 34 34
Centrumleider : Bart Beeckmans
Mail : ldc.deregenboog@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/deregenbooggent/

5. De Vlaschaard - Jubileumlaan 219, 9000 Gent - T. 09 266 93 44
Centrumleider : Anne Marie Klomp
Mail : ldc.devlaschaard@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/ldc.devlaschaard/

6. De Thuishaven - Neuseplein 33, 9000 Gent – T. 09 266 34 66
Centrumleider : Ilse Mertens
Mail : ldc.dethuishaven@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/ldc.dethuishaven/

7. De Waterspiegel - Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent – T. 092663050
Centrumleider : Anuschka Philips
Mail : ldc.dewaterspiegel@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/dewaterspiegel/

8. Speltincx - Meersemdries 4, 9050 Gentbrugge – T. 09 266 38 96
Centrumleider : Sabrine Mortier
Mail : ldc.speltincx@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/ldc.speltincx.92

9. Ten Hove - Begijnhofdries 15, 9000 Gent – T. 09 266 88 88
Centrumleider : Maureen Bauwens
Mail : ldc.tenhove@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/lokaaldienstencentrum.tenhove/

10. Wibier - Antwerpsesteenweg 768, 9000 Gent – T. 09 266 31 00
Centrumleider : Wouter De Beuf
Mail : ldc.wibier@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/Lokaal-Dienstencentrum-Wibier-123800127663633/

11. De Mantel - Hutsepotstraat 29A, 9052 Zwijnaerde – T. 0476482911
Centrumleider : An Lameire
Mail : ldc.demantel@stad.gent
Facebook : https://www.facebook.com/ldc.demantel/


ARTIKEL 4 - Algemene bepalingen

De inschrijving en betaling van de Activiteit impliceert dat de Klant erkent kennis heeft genomen en uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud van huidige algemene verkoopvoorwaarden van OCMW-Gent.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in de lokale dienstencentra van OCMW-Gent en op de Website in een formaat dat de Klant kan opslaan of afdrukken.

Artikelen die worden besteld via de ‘webwinkel lokale dienstencentra’ kunnen enkel worden betaald Bancontact/MisterCash, Mastercard, Visa.

De inschrijving(en) van de Klant worden door OCMW-Gent bewaard na sluiting van de overeenkomst. De Klant kan deze te allen tijde telefonisch of per e-mail opvragen.

De Klant aanvaardt dat de (elektronische) communicaties en opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs van ieder ter zake dienend feit.

De natuurlijke persoon die de inschrijving maakt wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor deze inschrijving en de betaling ervan.

OCMW-Gent behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden op om het even welk moment te wijzigen. De wijzigingen van de algemene verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing worden vanaf de publicatie ervan op de homepage van de ‘webwinkel lokale dienstencentra’.

Elke inschrijving nà een wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden houdt een aanvaarding in van de nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de geldende algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen alvorens de inschrijving te bevestigen.


ARTIKEL 5 – Sluiten van de overeenkomst

5.1. Aanvang overeenkomst

Door het publiceren van de Activiteiten op de ‘webwinkel’ doet OCMW-Gent een bindend aanbod. Met het plaatsen van een inschrijving aanvaardt de Klant dit aanbod en komt de overeenkomst tussen OCMW-Gent en de Klant tot stand.

De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Alle verdere communicatie tussen OCMW-Gent en de Klant zal in het Nederlands gebeuren.

Bij elke inschrijving dient de Klant te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de inschrijving niet afronden.

5.2. Registratie- en bestelprocedure

De overeenkomst tussen OCMW-Gent en de Klant komt tot stand na het doorlopen van volgende stappen van de registratie- en bestelprocedure:

Stap 1. Registreren - aanmelden

De eerste keer dat de Klant de webwinkel wil gebruiken dient hij zich te registreren als gebruiker. Via de homepage van de webwinkel lokale dienstencentra : https://activiteitenldc.gent.be/ kan men rechtstreeks naar de knop ‘registreren’ (naar stap 2). Na de registratie kan de Klant gebruik maken van de diensten van de webwinkel via zijn Online Account door zich aan te melden (via ‘inloggen’) met zijn e-mailadres en wachtwoord (dat bij zijn e-mailadres hoort).

Stap 2. Bescherming van de persoonsgegevens van de Klant

OCMW-Gent behandelt de persoonsgegevens met respect voor de privacy van de Klant.

Op de webpagina van de gebruikersregistratie vindt de Klant de ‘Privacyverklaring’ waarin specifiek wordt vermeld waarom zijn persoonsgegevens worden opgevraagd, waarvoor deze gebruikt worden en volgens welke regels deze worden bewaard.

Stap 3. Inschrijvingsprocedure

Via de homepagina https://activiteitenldc.gent.be kan de Klant de Activiteit(en) kiezen van de lokale dienstencentra waarvoor hij zich online wenst in te schrijven.

De Klant kan zijn winkelmandje wijzigen door er iets aan toe te voegen of door een inschrijving te wijzigen. Het winkelmandje wordt telkens voor 30 minuten bijgehouden. Bij iedere wijziging van het winkelmandje wordt de teller terug op 30 minuten gezet. Verder bestellen kan door te klikken op ‘verder winkelen’.

Stap 4. Afronding van de inschrijving

Indien de Klant het inschrijvingsproces wenst te beëindigen dient de knop : ‘ik ga akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden’ te worden aangevinkt. Hiermee erkent de Klant kennis genomen te hebben van huidige algemene verkoopsvoorwaarden en er uitdrukkelijk akkoord mee te gaan.

Vervolgens, klikt de Klant op de knop ‘winkelmandje betalen’ en komt hij terecht op een pagina waar de bestelde Activiteit online kan worden betaald. Zolang de Klant de knop ‘winkelmandje betalen’ niet heeft aangeklikt, kan hij de inschrijving en de gegevens op ieder ogenblik wijzigen.

De Klant vult de gevraagde (betaal)gegevens in en drukt op ‘ja, ik bevestig mijn betaling’. De Klant wordt doorverwezen naar de online bankomgeving waar de betaling afgehandeld wordt.

Stap 5. Betaling- en inschrijvingsbevestiging

Nadat de Klant zijn inschrijving heeft bevestigd, akkoord is gegaan met de algemene verkoopsvoorwaarden en heeft betaald, ontvangt hij zo spoedig mogelijk een mail met de inschrijvingsbevestiging.

Op de inschrijvingsbevestiging staan de Activiteiten waarvoor de Klant zich ingeschreven heeft en een link waarmee de Klant de algemene verkoopsvoorwaarden kan consulteren in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

Stap 6. Wijze van betaling

De Activiteiten waarvoor de Klant zich online heeft ingeschreven kunnen uitsluitend worden betaald met één van de aangeboden betalingsmethoden. Hier kiest de Klant de gewenste betaalwijze : Bancontact/MisterCash, Mastercard, Visa.

Stap 7. Kosten webwinkel

Er worden geen administratieve kosten aangerekend voor een betalingstransactie van de webwinkel.


ARTIKEL 6 – Weigering

Inschrijvingen kunnen door OCMW-Gent eenzijdig geweigerd worden in volgende gevallen:

- Wanneer bij prijsaanduiding van de Activiteit op de Website een kennelijke vergissing werd begaan;
- Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant;
- Bij onvoldoende inschrijvingen (zie artikel 8.2);
- Bij overmacht (zie artikelen 8.2 en 12);

Indien om bovenstaande redenen OCMW-Gent gedwongen is of beslist de inschrijving te weigeren bekomt de Klant binnen de 7 werkdagen na de inschrijving hierover een mededeling waarna OCMWGent de Klant zal terug betalen binnen de 4 werkdagen volgend op de weigeringsmededeling.


ARTIKEL 7 - Prijzen

Voor de online aankopen gelden de prijzen vermeld op de homepage van de webwinkel lokale dienstencentra op het ogenblik van de online inschrijving.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, taksen, diensten en verzendkosten.

De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of fouten.


ARTIKEL 8 – Herroepingsrecht en annuleringsrecht

8.1. Geen herroepingsrecht

De Klant wordt uitdrukkelijk op de hoogte gesteld dat hij – krachtens artikel VI.53,12° van de WER – geen herroepingsrecht kan uitoefenen op de aankoopovereenkomst met OCMW Gent.

8.2. Annuleringsrecht

Uitsluitend in volgende gevallen heeft de Klant recht op terugbetaling van zijn inschrijving :

1. Indien een Activiteit door OCMW-Gent wordt afgelast (bv bij onvoldoende inschrijvingen) of verplaatst van datum;
2. Bij ziekte van de Klant en mits afwezigheid van minimaal 3 opeenvolgende lessen (met bewijs van medisch attest).
3. Bij overmacht (zie artikel 12);

Binnen de 14 dagen na de kennisgeving van deze motieven zal OCMW-Gent de betaalde prijs van de Activiteit terugbetalen aan de Klant.ARTIKEL 9 – Misbruik

De Klant zal zich onthouden van de doorverkoop van deze Activiteiten.

OCMW-Gent behoudt zich het recht voor om, ingeval van misbruik van de Online Account of ingeval van andere inbreuken op deze algemene verkoopsvoorwaarden of andere geldende voorwaarden in de relatie tussen de Klant en OCMW-Gent, de betrokken Online Account te desactiveren of
ontoegankelijk te maken. In dat geval kan de Klant geen aanspraak maken op enige vergoeding of compensatie.
 

ARTIKEL 10 - Aansprakelijkheid

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord alsook voor het beheer en gebruik van zijn Online Account. Foutief doorgegeven persoonsgegevens zijn eveneens de verantwoordelijkheid van de Klant en kan aanleiding geven tot extra kosten ten laste
van de Klant.

OCMW-Gent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van :

- het gebruik van de Website/webwinkel lokale dienstencentra door de Klant;
- een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website/webwinkel;
- verlies of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker;

OCMW-Gent is niet verantwoordelijk voor een gebeurlijke schending van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens indien zij het slachtoffer is van een hacking in het computersysteem.

OCMW-Gent behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de Website/webwinkel geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud ervan te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een
schadevergoeding kan eisen. OCMW-Gent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting, stopzetting of wijziging.ARTIKEL 11 - Overmacht
In geval van overmacht is OCMW- Gent niet gehouden haar verplichtingen na te komen. OCMW-Gent is in dat geval gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of de Activiteit te annuleren.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van OCMW-Gent die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: overstromingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Deze opsomming is niet limitatief.

OCMW-Gent zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de overmacht en overleg plegen over voorlopige maatregelen.

OCMW-Gent zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk, nadat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen, haar verplichtingen nakomen.ARTIKEL 12 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de Website wordt beschermd onder toepasselijke auteurs-, merken- en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is de Klant verboden om de Website, logo’s, teksten, foto’s, alle andere communicatie alsook de informaticasoftware die door OCMW-Gent werd ontwikkeld, te kopiëren of te reproduceren.ARTIKEL 13 - Klantendienst
Er kan steeds contact opgenomen worden met het lokaal dienstencentrum waar de Klant zijn inschrijving heeft verricht (zie artikel 3).


ARTIKEL 14 - Klachtenregeling en geschillen

14.1. Klachtenregeling bij de centrumleider of bij meldingsmanagement

Klachtenregeling bij de centrumleider :
Indien de Klant een klacht heeft over zijn inschrijving kan hij/zij zich rechtstreeks wenden tot de centrumleider van het lokaal dienstencentrum waar de Klant zijn inschrijving heeft verricht (zie artikel 3). De centrumleider bekijkt samen met de Klant of en welke oplossing geboden kan worden.

Klachtenregeling bij Meldingsmanagement :
Voor zover de Klant met de centrumleider niet tot een oplossing kan komen, staat het de Klant vrij om officieel klacht in te dienen bij OCMW Gent via : https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent

14.2. Geschillen

De verkoopovereenkomst tussen de Klant en OCMW-Gent wordt enkel beheerst door het Belgisch Recht.

In geval er discussies of geschillen zouden ontstaan in het kader van de inschrijving en betaling komen partijen overeen om samen en te goeder trouw een oplossing te zoeken. Indien na alle redelijke pogingen om tot een minnelijke oplossing te komen geen onderling akkoord kan bereikt worden, kan het geschil worden beslecht door de hoven en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. De voertaal is het Nederlands.

ARTIKEL 15 - Nietigheid

De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.