Privacybeleid

De lokale dienstencentra van OCMW Gent behandelen de persoonsgegevens die u met ons deelt met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Door u in te schrijven in ons online verkoopsysteem, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de activiteiten van de lokale dienstencentra. 

Op basis van deze toestemming delen we deze enkel met UiT in Gent ingeval u in aanmerking komt voor het UiTPAS-kansentarief.

Bij het gebruik van uw gegevens houden wij rekening met de regels vastgelegd in het Woonzorgdecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

We verwijderen uw persoonsgegevens automatisch maximaal vijf jaar nadat u voor het laatst deelnam aan een activiteit van de lokale dienstencentra of beroep deed op de dienst- en hulpverlening van de lokale dienstencentra.

Uw rechten

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om uw gegevens te laten wissen.

Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@ocmw.gent.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over uw rechten en privacy.